SICCO FAASE

EXPOSITIES


BIO

NL
Sicco Faase (1978 Den Haag) is een Nederlands kunstenaar die woont en werkt in Hoek van Holland (Rotterdam). Hij volgde opleidingen aan het Grafisch Lyceum Rotterdam en de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Sicco wordt geïnspireerd door de menselijke psyche, onderbewustzijn en gedrag. Zijn werk laat een voorkeur zien voor botsende en ruw contrasterende kleuren en zijn in de traditie van het expressionisme en automatisme. In de periode 1996-2008 maakt Sicco een aantal werken die zijn grafische grondslag laten zien. In 2018 is zijn creativiteit meer dan tien jaar gerijpt tot een staat waarin hij geen andere keuze heeft dan de verf weer te laten stromen.

Zijn werken verschijnen vanuit het onderbewuste en recht uit de gebruikte materialen. Zijn schilderijen lijken voort te komen uit een oneindige bron van karakters en wezens uit het verleden, heden en de toekomst. "Mijn schilderijen dagen de aanschouwer uit om menselijke verlangens en angsten te voelen, als een spiegel voor de ziel, glurend achter de eigen façade."

"Het is irrelevant wie ik schilder, het gaat erom wanneer ik hen schilder."

Naast canvas heeft Sicco een voorkeur voor houten panelen, in het bijzonder eiken. "Hout geeft me de stevigheid en zekerheid die mijn werken nodig hebben. Daarbij geeft het een extra laag met leven."


EN
Sicco Faase (1978 The Hague) is a Dutch artist who lives and works in Hook of Holland (Rotterdam), The Netherlands. He studied at Grafisch Lyceum Rotterdam and Willem de Kooning Academy of Fine Arts, Rotterdam. Sicco gets inspiration from human psyche, subconsciousness and behaviour. His works show a preference for clashing and harsh contrasting colors and are in the tradition of expressionism and automatism. In the period 1996-2008 Sicco creates several works which show his graphic foundation. In 2018 his creativity matured for over ten years to a state in which he has no other choice then to let the paint flow again.

His works appear from subconsciousness and straight out of the used materials. His paintings seem to originate from an infinite source of characters and spirits from the past, present and future. "My paintings provoke the beholders and let them feel human desires and fears, as a mirror for the soul, giving them a peek behind their own façade."

"It's irrelevant who I paint, it is about when I paint them."

As well as canvas Sicco prefers wooden panels, especially oak. "Wood gives me the sturdiness and certainty that my works need. It also gives the works an extra layer of life." 


Send me a message if you are interested!   |   Stuur me een berichtje als je interesse hebt!